Boerderij Buitenverwachting

Boerderij Buitenverwachting

Boerderij Buitenverwachting
Boerderij Buitenverwachting is een kleinschalige zich ontwikkelende multifunctionele biologische boerderij in het groene hart. Vlietkade 2, 2355 CR Hoogmade.
Boerderij Buitenverwachting is elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 geopend voor het publiek. Er kan dan op de boerderij worden rondgekeken en meegeholpen. Ook zijn er produkten zoals diverse soorten vlees, melk, eieren, vergeten groenten uit de experimentele zelfpluk moestuin of wol van onze schapen te koop. Tevens verzorgen we rondleidingen, kinderpartijtjes, ontvangen we scholen en bieden we zorg en stageplaatsen aan.