Historische tuinen Matilo

Historische tuinen Matilo

Historische tuinen Matilo
Verkoop zaden, kruiden, geurzakjes uit eigen tuin.
In Park Matilo in Leiden liggen de Historische tuinen. De Romeinse en middeleeuwse tuin brengen twee perioden uit de geschiedenis van deze plek weer tot leven.
Park Matilo is een archeologisch monument. In de bodem ligt een Romeins castellum, dat archeologen willen bewaren voor de toekomst. Met nieuwe technieken kan het castellum dan misschien beter opgraven worden. De gemeente Leiden heeft in 2012 Park Matilo aangelegd voor de bewoners van de wijken Roomburg en Meerburg. Toen is het fort boven de grond zichtbaar gemaakt met wallen, grachten en wachttorens. Ook in de Middeleeuwen werd het gebied van Matilo bewoond. Toen stond er een groot nonnenklooster, het Margarethaconvent. Ter herinnering hieraan is in de oosthoek een kloosterbank neergezet.
http://historischetuinenmatilo.nl/