Stichting I.S.I.S. / Het Theosofisch Genootschap

Stichting I.S.I.S. / Het Theosofisch Genootschap

Stichting I.S.I.S. / Het Theosofisch Genootschap

“de Theosofie heeft ook iets met bijen..”. Tijdens de bijenmarkt kunnen we u er meer over vertellen.
Wat is Theosofie?
De naam Theosofie komt van het Griekse ‘Theos’ en ‘Sophia’ en betekent letterlijk Goddelijke Wijsheid. Andere benamingen zijn: Esoterische Wijsbegeerte, Chochmah, Prajñâpâramitâ, Gupta-Vidyâ. De Theosofie is zo oud als de mensheid kan denken. Het is de bron van alle grote religies en filosofieën op aarde. De Theosofie omvat de beginselen van de moraal en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. De moraliteit wordt verklaard door middel van een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum. De leringen zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis.
Theosofie is: zelfstandig denken en onderzoek naar waarheid. Verklaard wordt zowel het hoe (wetenschap), het waarom (filosofie), als het waartoe (religie) van het leven.
http://www.stichtingisis.org/

Geef een reactie