Phila del Art

Phila del Art

Phila del Art
kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Phila del ART is een leer-werkplaats voor beeldende kunst. Hier worden mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben opgeleid in de kunstdisciplines tekenen en schilderen, textiel en keramiek. Het doel van het leertraject is creatieve ontwikkeling en zelfontplooiing en het vergroten van de zelfstandigheid en de vakkennis van de deelnemers.
http://www.philadelartleiden.nl/